Privacyverklaring voor Verkeer Lokaal

Verkeer Lokaal Verkeer Lokaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verkeer Lokaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verkeerlokaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verkeer Lokaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verkeer Lokaal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verkeer Lokaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verkeer Lokaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verkeer Lokaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Verkeer Lokaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Toelichting over Cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk, sommige niet. Noodzakelijk zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van websitebezoekers, zoals in welke taal zij de website willen lezen. Niet- functionele cookies zijn niet noodzakelijk. Zo zijn er zogenaamde tracking cookies: deze maken het mogelijk surfgedrag over verschillende websites te volgen en daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Zij kunnen overigens niet elke website zien die bezocht wordt, alleen de websites die advertenties hebben geplaatst van datzelfde bedrijf kunnen worden gevolgd. Een profiel stelt de adverteerder vervolgens in staat om websitebezoekers een bij hun online gedrag passende aanbieding of product te tonen.

Volgens de Telecomwet moet de eigenaar van de website zich bij het gebruik van cookies wel aan een aantal regels houden:

Voor welke soort cookies hoef je dus geen toestemming te vragen? Hoe vraag je toestemming voor het plaatsen van cookies?

Je moet als website-eigenaar voordat je cookies mag plaatsen aan jouw websitebezoekers vertellen hoe zij toestemming kunnen geven voor het plaatsen van cookies. Er kan bijvoorbeeld een scherm of pop-up in hun beeldscherm verschijnen met informatie over de cookies die jij wilt plaatsen. Soms kunnen website-bezoekers dan in dat scherm op akkoord klikken. Of er staat dat zij akkoord gaan zodra ze gebruik gaan maken van de website.

Een website slaat deze toestemming meestal op in een cookie. De toestemming geldt dan zolang deze toestemmingscookie op de computer, tablet of smartphone van de websitebezoeker staat. Hoe lang de cookie op de apparatuur wordt opgeslagen, wordt vermeld als er om toestemming wordt gevraagd. Websitebezoekers hoeven niet bij elk herhaald bezoek aan een website opnieuw toestemming te geven. De toestemmingscookie heeft namelijk al onthouden dat zij toestemming hebben gegeven. Zij kunnen hun toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van hun computer, tablet of smartphone te verwijderen. Dat betekent dat je bij een eerstvolgend bezoek aan jouw website dus opnieuw toestemming voor het plaatsen van cookies zal moeten vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verkeer Lokaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verkeerlokaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verkeer Lokaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verkeer Lokaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@verkeerlokaal.nl