Files A200

Op dit moment zijn er geen files op de A200 bekend.


Wegwerkzaamheden A200

A200
Zandvoort - Amsterdam
Van 2019-05-23 22:00:00 tot 2019-05-24 05:30:00
Ter hoogte van Halfweg is de rijbaan dicht.

Flitsers A200

Op dit moment zijn er geen flitsers op de A200 bekend.


Informatie over de A200

De N200 / A200 is een Nederlandse wegroute, die - althans wat betreft hectometrering - loopt van Zandvoort via Haarlem naar de ringweg A10 van Amsterdam, deels als rijks-, deels als provinciale en deels als gemeenteweg. De weg is deels autosnelweg, deels autoweg en deels gebiedsontsluitingsweg. Op deze pagina treft u informatie aan over de verkeersdrukte, wegwerkzaamheden, afsluitingen en flitsers.